Drie Gewesten Bokaal

Dit jaar zal de  Drie Gewesten Bokaal  weer gehouden worden op pinkstermaandag , 29-05-2023 !!

Als keurmeesters hebben we dhr R de Jong en Dhr C Jaspers bereid gevonden om te keuren. De pakewerkers worden gekozen na de pakwerksdag  in februair